Ga naar hoofdinhoud

Over ons

Fondsen werven voor Stichting Matchis

Over fonds Stamceldonatie

Matchis Fonds Stamceldonatie is de fondsenwervende organisatie voor Stichting Matchis. Primaire activiteit van het Fonds is het werven van gelden voor de kernactiviteiten van Stichting Matchis: het werven van stamceldonoren en het geven van voorlichting over stamceldonatie. 

Matchis Fonds Stamceldonatie is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Matchis Fonds Stamceldonatie beoogt de fondsenwervende activiteiten die al enige jaren door Stichting Matchis worden uitgevoerd verder uit te bouwen en de inkomsten te vergroten. Alle lopende fondsenwervende activiteiten van Stichting Matchis zijn ondergebracht bij het Fonds. 

Matchis Fonds Stamceldonatie zorgt er samen met Stichting Matchis voor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan zo snel mogelijk een passende donor krijgen. De werving van stamceldonoren en de daarbij horende inhoudelijke voorlichting blijft de taak van Stichting Matchis. Dit ook om het afzenderschap duidelijk naar de verschillende doelgroepen te kunnen communiceren.

Documenten
De statuten van het Fonds zijn hier in te zien.
Het beleidsplan is hier in te zien.
Ons eerste jaarverslag, over het jaar van oprichting, is hier te vinden. 

Ons onbezoldigde bestuur bestaat uit
Voorzitter
Deze functie is vacant

Secretaris
Jan Oldenburger

Penningmeester
Jaap Dijkman

Medewerkers
Het Fonds heeft zelf nog geen medewerkers in dienst. Stichting Matchis draagt de salarissen van de huidige medewerkers. 

Henriëtte Hindriks 
henriette.hindriks@fondsstamceldonatie.nl

Janine van Iterson
janine.vaniterson@fondsstamceldonatie.nl

Sandra Verstappen
sandra.verstappen@fondsstamceldonatie.nl

Het management is in handen van Bert Elbertse
bert.elbertse@fondsstamceldonatie.nl

RSIN-nummer
Matchis Fonds Stamceldonatie staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en heeft als RSIN nummer: 863232085

Bankrekening NL96 ABNA| 0454 0552 50

Doneer