Ga naar hoofdinhoud

Op een dag redt hij misschien uw leven

investeer ook in stamceldonatie

hij kan op een dag uw leven redden gemengde afkomst

Matchis Fonds Stamceldonatie

Voor mensen met bloedkanker is een stamceltransplantatie vaak de enige kans op genezing. Steun het werk van Matchis Fonds Stamceldonatie met een financiële bijdrage. De registratie van een donor brengt namelijk kosten met zich mee. Elke nieuwe geregistreerde donor kost 35 euro. Met uw steun kunnen wij structureel zorgen voor meer stamceldonoren.

Met uw gift

werven

Werven wij nieuwe stamceldonoren

donaties

Kunnen wij typeringskosten voor nieuwe donoren betalen

Voorlichting geven

Geven we voorlichting over stamceldonatie

Meer geld nodig voor meer donoren: Matchis start Matchis Fonds Stamceldonatie

Al enkele jaren groeit het aantal stamceldonoren in het Nederlandse stamceldonorbestand hard. Dankzij deze groei kunnen meer patiënten met onder andere leukemie worden genezen. Het werven en registreren van donoren kost veel geld. Daarmee stijgen de kosten voor Matchis, de stamceldonorbank in Nederland. Om de groei voor de toekomst te waarborgen, start vandaag Matchis Fonds Stamceldonatie. Dit fonds richt zich uitsluitend op de werving van geld voor de verdere groei van het aantal donoren in Nederland.

Doneer