Ga naar hoofdinhoud

Periodiek schenken

Profiteer van belastingvoordeel

Elke euro helpt

Wist je dat je maximaal kunt profiteren van belastingvoordeel als je een periodieke schenkingsovereenkomst aangaat met Matchis Fonds Stamceldonatie? Als jij je gift aan het Fonds voor minimaal 5 jaar vastlegt als periodieke schenking, kun je deze aftrekken van de belasting. Met jouw schenking geef je ons een stukje zekerheid voor de toekomst. Bovendien hoeft het Fonds geen belasting af te dragen over jouw schenking. Matchis Fonds Stamceldonatie is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Het benodigde formulier kun je hier downloaden. Check wel altijd op de site van de Belastingdienst de precieze regels en de financiĆ«le voordelen voor jouw schenking. Je voordeel kun je berekenen met behulp van de schenkcalculator.

Wij vinden het fijn om een kopie van je schenkingsformulier te ontvangen voor onze eigen administratie. Deze kun je sturen naar onderstaand adres of verzenden per mail: info@fondsstamceldonatie.nl.

Matchis Fonds Stamceldonatie
Postbus 25
2300 AA Leiden

 

 

 

Doneer